top of page

O NÁS

Názov klubu  a kontaktné údaje:

Názov: Stolnotenisový klub Senec (skrátený názov  “STK Senec“)

Sídlo:  hala STK Senec, areál Národného tréningového centra, Rybárska 762/29, 903 01 Senec, Zasielacia adresa: Vodná 14, 903 01 Senec   

IČO: 31 770 762

Bankové spojenie: 4030281032/7500;   IBAN: SK08 7500 0000 0040 3028 1032

Predseda klubu:  Ing. Richard Nagy, 0904348710, nagyrich@outlook.com

Kedy vznikol klub, akým druhom, resp. druhmi športu sa zaoberá:

STK Senec vznikol 28.01.1997  ako nástupca stolnotenisového oddielu, ktorý fungoval v meste už niekoľko desaťročí.

Koľko registrovaných členov  (mysli sa tým registrovaných v slovenských športových zväzoch a asociáciách) a koľko neregistrovaných členov klub má:

Celkový počet registrovaných členov 43

neregistrovaných členov - 10

Akým vekovým skupinám sa klub venuje, resp. od koľkých rokov prijímajú športovcov do svojich radov:

V klube sú zastúpené všetky vekové kategórie

STK Senec prijíma všetky deti (chlapci aj dievčatá) vo veku od 7 do 11 rokov, ktoré majú seriózny záujem pravidelne športovať pod dohľadom skúseného trénera.

Kedy je zápis, resp. možnosť prihlásenia do klubu:

Prihlásiť sa do klubu je možne osobne, počas tréningov mládeže.

Tréningy pre mládež sa konajú 3 x do týždňa a to:  

Utorok 16:00 – 17:30 hod

Štvrtok 16:00 – 17:30 hod

Piatok  16:00 – 17:30 hod

Ďalšie informácie - Ing. Richard Nagy, 0904348710, nagyrich@outlook.com

Do akých súťaží, turnajov  je klub zapojený a najväčšie úspechy klubu za posledných 5 rokov:

Klub má v súťaži 3 družstvá, ktoré sa v ročníku 2022/2023 zúčastnia nasledovných súťaží:

“A“ družstvo mužov:  Súťaž:  I. liga

“B“ družstvo mužov:  Súťaž:  II. liga

“C“ družstvo mužov: Súťaž:  IV. liga

Aké sú vstupné a ročné resp. mesačné náklady športovcov?:

Oddielové príspevky sú vo výške 2 x 35,00 €  (t.j. 35 € na 5 mesiacov).

"Jesenná časť" - September, Október, November, December, Január

"Jarná časť" - Február, Marec, Apríl, Máj, Jún

Iné (ako robia nábor detí, s ktorými školami spolupracujú, či organizujú sústredenia  iné špecifikácie, s ktorými sa môžu pochváliť):

Nábor nových členov prebieha väčšinou na začiatku tréningových cyklov t.j.  v mesiacoch September a Október.

Aktuálne výsledky:

 

Klubové dresy:

Home: About

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Oddielové príspevky - žiactvo

Oddielové príspevky žiactva za obdobie  od 09/2023 do 01/2024 sú vo výške 35,00 €.

Úhradu je možné realizovať hotovostne u trénera žiactva, alebo bezhotovostne na účet STK Senec.

Účet STK Senec:  IBAN: SK08 7500 0000 0040 3028 1032  (do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko hráča)

 

Tréningy žiactva - aktuálne

19.09.2023 (utorok)  17:00 - 18:30   (tréner Richard Nagy, kontakt  0904/348 710, nagyrich@outlook.sk)

21.09.2023 (štvrtok)  17:00 - 18:30   (tréner Richard Nagy, kontakt  0904/348 710, nagyrich@outlook.sk)

22.09.2023 (piatok)  17:00 - 18:30    (tréner Richard Nagy, kontakt  0904/348 710, nagyrich@outlook.sk)

 

Letná príprava v plnom prúde

 

Senecký dorastenci klubu STK Senec Štefan Goda a Adam Drenina sa v rámci prípravy na medzinárodný JOOLA SATTELITE INTERNATIONAL YOUTH TOURNAMENT SENEC intenzívne pripravujú spolu s mladými kolegami z českej republiky, konkrétne Klubu stolního tenisu Lednicko-valtického areálu ("Klub LVA"). Výberové sústredenie Klubu LVA prebieha v hale STK Senec od 10.08.2023 do 12.08.2023.

Turnaj o pohár mesta Senec

V Senci sa dňa 27.5.2023 a 28.05.2023 uskutočnil  Turnaja o pohár Mesta Senec 27.05.2023 (sobota)

Kategória     Muži (za mužov mohli hrať aj ženy)

1. miesto Michal Bandík, ŠK ISTER BRATISLAVA

2. miesto Vladimír Vnuk, VAWEX OCÚ ŽIRANY

3. miesto Aurel Bohuš, STO VEĽKÉ ÚĽANY

3. miesto Samuel Madžo, STK NOVÉ MESTO/VÁHOM

Propozície

Výsledky - link na kompletné výsledky

Fotogaléria turnaja - link na stránku

Sezóna 2023/2024

Do nasledujúcej sezóny 2023/24 STK Senec na základe práva štartu prihlásilo do súťaži nasledovné družstvá: 

STK Senec A   1. liga

STK Senec B   2. liga

STK Senec C   4. liga

STK Senec D   5. liga

Sezóna 2022/2023

V končiacej sezóne 2022/23 boli družstva STK Senec zastúpené v nasledujúcich súťažiach: 

STK Senec A   1. liga

STK Senec B   2. liga

STK Senec C   4. liga

Konečné výsledky

1.liga

Družstvo STK Senec A obsadilo konečné 9.miesto v 1.lige

2.liga

Družstvo STK Senec B obsadilo konečné 10. miesto  2.lige

4.liga                  

Družstvo STK Senec C obsadilo konečné 7. miesto  v 4.lige

Absolvované turnaje žiactva

Majstrovstvá regiónu BA/TT 2023, Staršie žiactvo

Kategória:                       Starší žiaci

Dátum konania:              23.04.2023

Usporiadateľ:                  ŠK Jaňan Moravský Svätý Ján

1. Dominik Lesňák

    STC ŠKST BRATISLAVA

2. Adam Ódor

    STK DEVÍNSKA NOVÁ VES

3. Milan Godál

    STC ŠKST BRATISLAVA

3. Adam Drenina

       STK SENEC

Stolnotenisový turnaj v Blatnom, 15-16.4.2023

Kategória:                        Registrovaní (Senec, Vinosady, Čataj, Blatné) | K.O. | R16

Dátum konania:              15.04.2023

Usporiadateľ:                   STO Blatné

Výsledky

1. Štefan Goda

    STK Senec

2. Adam Drenina

    STK Senec

3. Jozef Crkoň

    STK ČATAJ LAST MILE

SLOVENSKÝ  POHÁR  MLÁDEŽE - ROČNÍK 2022/2023

Kategória:                        STARŠÍ ŽIACI U15 (2008 a mladší)

Dátum konania:               22.10.2022 (sobota)

Usporiadateľ:                   z poverenia SSTZ stolnotenisový klub STK FUNSTAR Topoľčany

Adresa miestnosti:          BUTTERFLY CENTRUM, Tovarnícka 9/3997, Topoľčany

 

Výsledky

1. Damián Flóro

    ŠK PARA TT HLOHOVEC

2. Jakub Holubčík

    ŠKST RUŽOMBEROK

3. Martin Marko

    STK LOKOMOTÍVA KOŠICE

4. Adam Drenina

    STK SENEC

 

Gratulujeme  👍👍👍

 

1. BTM BA/TT International Open, Najmladšie a staršie žiactvo - Starší žiaci

Dátum konania:              16.10.2022 (nedeľa)

Usporiadateľ:                   Stolnotenisové centrum ŠKST Bratislava

Adresa herne:                  Stolnotenisová hala ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14

Kategórie:                        Najmladšie žiactvo (2012 a mladší) a Staršie žiactvo (2008 a mladší)

 Výsledky Staršie žiactvo

1. Tomáš Jankovič

    KST RAKSIT

2. Adam Drenina

    STK SENEC

3. Adam Ódor

    STK DEVÍNSKA NOVÁ VES

 

Gratulujeme  👍👍👍

Home: Text

Smutná správa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že nás dňa 15.10.2022 vo veku 82 rokov, navždy opustil dlhoročný hráč,

neúnavný funkcionár, zakladateľ a predseda klubu - Ľudovít (Lali) Nagy .

Posledná rozlúčka bola 20.10.2022 o 14:30 v Dome smútku v Senci.

2% dane z príjmu

Oznámenie o registrácii do zoznamu prijímateľov 2% 

Stolnotenisový klub Senec v zmysle zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z. sa v tomto roku zaregistroval do zoznamu prijímateľov 2%.

V roku 2023 budeme prijímateľmi 2% zo zaplatenej dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2022.

I. Postup pre zamestnancov

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z Potvrdenia od zamestnávateľa si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať sumu. ktorá tvorí 2 % alebo 3 % z Vami odvedenej dane podľa toho, či ste pracovali alebo nepracovali v roku 2022 ako dobrovoľník/ dobrovoľníčka.

3. Pozorne si prečítajte a vyplňte Vyhlásenie - pripravili sme pre Vás tlačivo s vyplnenými Údajmi o prijímateľovi !!

Vyhlásenie - (editovateľná pdf verzia). Do časti "Suma" vpíšte sumu, ktorú chcete poukázať.

Ak ste si vybrali náš Stolnotenisový klub Senec a nechcete použiť predvyplnené tlačivo, je potrebné do časti Údaje o prijímateľovi uviesť tieto údaje:

Obchodné meno/ názov: Stolnotenisový klub Senec

Adresa: Rybárska 762/29, 903 01 Senec

IČO/SID: 31 770 762, Právna forma: občianske združenie

Ak potrebujete, môžete si prečítať Poučenie k Vyhláseniu (pdf súbor).

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte poštou alebo osobne do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

II. Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2022

1. Vypočítajte si sumu, ktorú môžete poukázať z Vami odvedenej dane podľa toho, či ste pracovali alebo nepracovali v roku 2022 ako dobrovoľník/ dobrovoľníčka. Ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo ak ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, môžete nám poukázať maximálne 2%  z Vami zaplatenej dane. Ak ste v roku 2022 boli dobrovoľníkom, odpracovali ste dobrovoľnícky viac ako 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie pre ktorú ste pracovali, môžete nám poukázať 3 % z Vami zaplatenej dane. Minimálna suma, ktorú je možné poukázať sú 3 €.

2. V tlačive daňového priznania pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak chcete venovať svoje 2% Stolnotenisovému klubu Senec, do časti Údaje o prijímateľovi je potrebné uviesť tieto údaje:

Obchodné meno/ názov: Stolnotenisový klub Senec

Adresa: Rybárska 762/29, 903 01 Senec

IČO/SID: 31 770 762,   Právna forma: občianske združenie

 

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, nezabudnite priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti - je to povinná príloha.

Pozn.:

 • Ak ste oznámili daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, 2 % poukazujete v tomto predĺženom termíne.

 • Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

 

III. Postup pre právnické osoby

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Vypočítaná suma je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%). Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8€.

Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023)  NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane – VYPLNÍTE v časti VI.

Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍTE v časti VI.

 

2. V tlačive daňového priznania pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak chcete venovať svoje  2% Stolnotenisovému klubu Senec, do časti Údaje o prijímateľovi je potrebné uviesť tieto údaje:
Obchodné meno/ názov: Stolnotenisový klub Senec
Adresa: Rybárska 762/29, 903 01 Senec

IČO/SID: 31 770 762,  Právna forma: občianske združenie

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.


3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa sídla právnickej osoby) daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste oznámili daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, 2% poukazujete v tomto predĺženom termíne.

- Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.


•    Poznámky
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdny

ČLENOVIA A HRÁČI

Predseda klubu: Ing. Richard Nagy

Podpredseda klubu: Ing. Ivan Fiala

Tajomník klubu: Adam Nagy

Hráči dospelí:

 • AMEL DEMÍR

 • JAKUB DROBNÝ

 • RICHARD NAGY

 • ROLAND GREGA

 • BRANISLAV KALINA

 • RADOSLAV FIGURA

 • DALIBOR SZEGHO

 • MILOŠ FRČO

 • ŠTEFAN GODA

 • ADAM HUTKA

 • ADAM DRENINA

 • TAMÁS HORVÁTH

 • BORIS HOSŤOVECKÝ

 • GABRIEL CSÉMY

 • DAVID SCHRAMKO

 • MATEJ ŠTETKA

 • RICHARD GODA

 • RASTISLAV FUKAS

 • MICHAL NENČEC

 • PETER STRUHÁR

 • MAREK TÓTH

 • MARTIN MACZEÁK

 • PETER FIALA

Hráči - žiaci:

 • Adam Biernat

 • Stepan Filip

 • Alexander Gábriš

 • Robert Haršani

 • Michal Hrebík

 • Richard Kučera

 • Romana Kučerová

 • Marko Kuhejda

 • Ivan Neliepa

 • Filip Rauza

 • Teo Staš

 • Filip Struhár

 • Matej Szkipala

 • Samuel Filip Tužinský

 • Patrik Veselý

 • Filip Veselý

 • Michal  Žák

Home: Text

SPONZORI

MESTO SENEC

STK Senec úspešne funguje vďaka podpore Mesta Senec.
Mesto Senec každoročne v rámci svojho rozpočtu poskytuje dotácie 
športovým klubom.  Poskytnuté dotácie od mesta predstavujú významnú časť príjmu STK Senec.

senec_pixlr_edited.png
arbor_pixlr_edited.png

ARBOR

Názov firmy: ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s.r.o.
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:
Poľná 6, P.O.BOX 33, 903 01 SENEC
Firma ARBOR sponzorsky prispieva už viac ako 22 rokov
Podporovala náš klub už od začiatku vzniku klubu v dobrých aj horších rokoch.

T a M trans spedition, s.r.o.

T a M trans spedition, s.r.o. so sídlom Šarovce 545, 935 52 Šarovce je od roku 2022 významným sponzorom STK Senec na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Zmluva o sponzorstve v športe (viac)

 

O spoločnosti:

Spoločnosť T a M trans spedition, s.r.o. vznikla ako rodinná firma dňa 10.5.1996  s cieľom podnikať v nákladnej preprave. S rastom prepravných objemov a kapacít postupne vznikla potreba vybudovať “materskú” základňu vozového parku so servisným, obchodným a ekonomickým zázemím.

 

Postupne spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie aj do oblasti servisu pneumatík a od roku 2004 aj do vybudovania siete čerpacích staníc PHM.

 

Spoločnosť podniká na základe oprávnenia v týchto oblastiach:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja (maloobchod)

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

- sprostredkovateľská činnost v rozsahu voľných živností

- kúpa a predaj áut a automobilových súčiastok

- cestná motorová doprava

- verejná nákladná doprava

- sprostredkovanie dopravy

tam_logo_700x400.jpg
tam_logo_700x400.jpg

IN-TECH PLUS

Firma IN-TECH PLUS s.r.o. , sídliaca na Kysuckej 14/B, 903 01 Senec
patrí tiež k dlhoročným sponzorom  a podporovateľom nášho klubu.

senec_pixlr2.png
Home: Facilities
Home: Pro Gallery

KONTAKTUJTE NÁS

Poslané. Ďakujeme.

Home: Contact
bottom of page